При значному різноманітті видів роботи психолога з дітьми, підлітками та дорослими, всі форми роботи можна розділити на індивідуальні та групові. Одне із завдань, яке доводиться вирішувати практичному психологу, пов’язана з вибором способів психологічної допомоги, в тому числі вибором індивідуального або групового формату роботи. У групової та індивідуальної роботи є як свої переваги, так і недоліки і обмеження. Розглянемо деякі з них.

Психологічна (тренінгова, психотерапевтична) група являє собою модель соціуму в мініатюрі і сприяє розкриттю багатьох проблем клієнта, що виникають в процесі міжособистісного спілкування. Група дає можливість подивитися на стратегії взаємодії з іншими людьми і на поведінкові патерни клієнта в безпечній обстановці. Простір групової роботи дозволяє експериментувати з різними стилями і моделями поведінки, «репетирувати поведінку» і при цьому отримувати зворотний зв’язок від реальних учасників групи.

Одним з важливих переваг психологічної групової роботи є здатність групового досвіду протистояти відчуженню, яке може виникнути в діаді «психолог – клієнт». Нерідко, звертаючись за допомогою, клієнт переконаний, що його проблема унікальна, але опинившись в групі, бачить, що і інші учасники групи переживають щось подібне. Якщо проблема клієнта дійсно пов’язана з більш серйозними життєвими труднощами, ніж у інших учасників групи, то в даному випадку найбільш прийнятним варіантом допомоги може виявитися індивідуальне консультування, а не групова форма роботи (особливо на початковому етапі).

Як правило, в групі більш інтенсивно, ніж в індивідуальному форматі психологічної допомоги відпрацьовується механізм ідентифікації, тобто ототожнення себе з іншою людиною. Групове взаємодія часто створює досить сильне емоційне напруження, що сприяє інтенсивної опрацювання проблем учасників групи. Продуктивні конфлікти, що виникають в групі, допомагають побудови міжособистісних відносин і сприяють вираженню справжніх почуттів.

Вважається, що учасниками тренінгів та групових семінарів можуть бути практично всі люди, які не страждають на тяжкі психічні розлади. Проте зустрічаються клієнти, зовсім не розташовані до групової роботи. На думку деяких фахівців, не слід пропонувати участь в груповій роботі клієнтам з дуже високим ступенем тривожності, низькою самооцінкою, надмірною емоційністю, яскраво вираженою конфліктністю, схильністю до сильного прояву гніву і агресії. З клієнтами, які мають перераховані вище особистісні особливості, швидше за все, індивідуальна психологічна робота буде більш продуктивною. Як правило, навіть людина, орієнтований на роботу в групі, спочатку отримує індивідуальну допомогу, звертаючись до психолога або психотерапевта. Проте в кожному випадку необхідно індивідуально вирішувати питання про пріоритетний напрям роботи, її форми і методи.

✅ Консультация семейного психолога

Консультация семейных пар в Киеве: измены, конфликты, ревность, недоверие и тому подобное.
Индивидуальные консультации и гарантированная анонимность.

✅ Психологическая помощь взрослым

Психологическая помощь взрослым: сложности в отношениях, депрессивные состояния, кризисные периоды или события,
психосоматические симптомы.

✅ Психологическая помощь детям и подросткам

Психологическая помощь детям и подросткам: поведенческие проблемы, эмоциональные трудности, сложности в общении,
невротические и телесные симптомы.