Сім основних підходів в психології

Ранні роки психології були відзначені наступністю різних філософських шкіл. Якщо у Вас коли-небудь був курс психології в школі, Ви, мабуть, пам’ятаєте вивчення цих шкіл: структуралізм, функціоналізм, психоаналіз, біхевіоризм і гуманізм. З дорослішанням психології зростала і кількість тем, які досліджувала наука. Починаючи з ранніх 1960-х поле психології розросталося швидкими темпами – то ж відбувалося з глибиною і шириною досліджуваних психологами предметів.

Сьогодні мало хто психологи ототожнюють свої спостереження з тієї чи іншої школою. Незважаючи на те, що Ви все ще можете відшукати кілька «чистокровних» бихевиористов або психоаналітиків, більшість психологів класифікують свої роботи виходячи зі сфери професійної діяльності та підходу.

Кожна тема в психології може бути розглянута через призму різних підходів. Наприклад, звернемося до феномену агресії. Той, хто дотримується біологічного підходу, розглянув би зв’язок мозку і нервової системи з агресивною поведінкою. Професіонал, що фокусується на біхевіоризмі, звернув би увагу на фактори середовища, що сприяють агресивній поведінці. Інший психолог, який використовує крос-культурний підхід, враховує те, як культурні та соціальні фактори супроводжують агресії або жорстокості.

Розглянемо кілька основних підходів сучасної психології.

Психодинамический підхід

Психодинамический підхід бере початок з робіт Зигмунда Фрейда. Цей вид психології акцентує роль несвідомого мислення, досвіду раннього дитинства і міжособистісних відносин, щоб пояснити мотиви поведінки і допомогти людям, що страждають на психічні захворювання.

Біхевіоризм

Біхевіоризм – це підхід, що фокусується на вивчених формах поведінки. Біхевіоризм відрізняється від багатьох інших підходів тим, що, замість акцентування на внутрішніх станах, він звертається виключно до зовнішніх проявів поведінки.

Ця школа домінувала в психології на початку двадцятого століття, а вже в 50-х роках вона втратила свою перевагу. Принципи біхевіоризму часто застосовуються для регулювання психічного здоров’я: лікарі використовують цю техніку у виявленні діагнозу та лікуванні багатьох захворювань.

Когнітивний підхід

Протягом 60-х починає набирати силу когнітивний підхід. Ця сфера психології зосереджує увагу на таких психічних процесах, як пам’ять, мислення, вирішення завдань, мова і прийняття рішень. Під впливом психологів Жана Піаже і Альберта Бандури підхід надзвичайно розвинувся в останні десятиліття.

Когнитивісти часто використовують модель обробки інформації, порівнюючи людський розум з комп’ютером для того, щоб зрозуміти, як інформація отримується, обробляється, зберігається і використовується.

Біологічний підхід

Дослідження фізіології зіграло головну роль у розвитку психології як окремої науки. Сьогодні підхід відомий як біологічна психологія. Іноді звана биопсихологии або фізіологічної психологією, школа підкреслює фізичні та біологічні мотиви поведінки.

Дослідники, які вибирають біологічний підхід, розглядають те, як генетика впливає на різні поведінки, або як пошкодження певної ділянки мозку формує вчинки і характер особистості. Таким чином, генетика, мозок, нервова, ендокринна та імунна системи – ті об’єкти, які цікавлять биопсихологии.

Цей підхід значно просунувся за останній час завдяки прогресу у вивченні і розумінні людського мозку і нервової системи. Такий інструментарій, як МРТ і ПЕТ сканування, дозволяє дослідникам спостерігати мозок людини в різноманітних умовах. Вчені тепер можуть побачити наслідки пошкодження мозку, наркотиків і хвороб методами, що були недоступні раніше.

Крос-культурний підхід

Крос-культурна психологія – досить новий підхід, який розвинувся за останні двадцять років. Вчені розглядають людську поведінку через призму різних культур. Вивчаючи ці відмінності, ми можемо більше дізнатися про вплив рідної культури на наше мислення і поведінку.

Наприклад, дослідники відзначили те, як по-різному соціальну поведінку в індивідуалістичних і колективістських культурах. В індивідуалістичних культурах – наприклад, в США – люди схильні витрачати менше зусиль, коли вони знаходяться в групі; таке явище відоме як «соціальне неробство». В колективістських культурах – наприклад, в Китаї – навпаки, люди працюють активніше, коли вони – частина колективу.

Еволюційний підхід

Еволюційна психологія зосереджена на вивченні того, як еволюція пояснює психологічні процеси. Дослідники беруть за основу базові принципи еволюції, в тому числі природний відбір, і застосовують їх до психологічних явищ. Цей підхід пропонує таку теорію: психічні процеси виникли тому, що вони допомагають у виживанні і розмноженні.

Гуманістичний підхід

Протягом 1950-х формується гуманістична психологія. Вирощені роботами Карла Роджерса і Абрахама Маслоу, підхід підкреслює значення мотивації для думок і поведінки людини. Основою психології є концепція самоактуалізації. Ті, хто обрав такий підхід, вивчають способи, що дозволяють людині вирости, змінитися і розвинути особистий потенціал. Між іншим, позитивістська психологія, недавно виникла галузь психології, йде корінням саме в гуманістичний підхід.

✅ Консультация семейного психолога

Консультация семейных пар в Киеве: измены, конфликты, ревность, недоверие и тому подобное.
Индивидуальные консультации и гарантированная анонимность.

✅ Психологическая помощь взрослым

Психологическая помощь взрослым: сложности в отношениях, депрессивные состояния, кризисные периоды или события,
психосоматические симптомы.

✅ Психологическая помощь детям и подросткам

Психологическая помощь детям и подросткам: поведенческие проблемы, эмоциональные трудности, сложности в общении,
невротические и телесные симптомы.